HomeΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Οδοντικά Εμφυτεύματα – Υγεία Και Αυτοπεποίθηση

Παπαδιώτης Ευάγγελος, Οδοντίατρος

Οδοντικά Εμφυτεύματα – Υγεία Και Αυτοπεποίθηση

Λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση με νέα οδοντικά εμφυτεύματα

Η απλοποίηση των χειρουργικών τεχνικών και η εισαγωγή νέων οδοντικών εμφυτευμάτων καθιστούν την εμφυτευματική θεραπεία εξαιρετική επιλογή για την αντιμετώπιση οδοντικών ελλειμμάτων οποιασδήποτε έκτασης.

Η εγκατεστημένη μειονεξία και ανασφάλεια σε ασθενείς με ελλείποντα δόντια προκαλεί αισθήματα ‘’παραίτησης’’ και απογοήτευσης. Η σύγχρονη πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ διαφορετική. Με την εξατομίκευση και την απλοποίηση της εμφυτευματικής θεραπείας αποκαθίσταται η υγεία, η λειτουργικότητα και η εμφάνιση σε απλά και σε περίπλοκα περιστατικά.

Νέα οδοντικά εμφυτεύματα – Απλοποιημένη ολική αποκατάσταση

Με τα νέα οδοντικά εμφυτεύματα ειδικού σχεδιασμού, η αντιμετώπιση πολύπλοκων περιστατικών καθίσταται απλή , εύκολη και σχεδόν ανώδυνη. Τέτοια εμφυτεύματα είναι τα

 • γωνιώδη
 • μίνι
 • max
 • narrow
 • ζυγωματικά

Με τη χρήση αυτών των εμφυτευμάτων αποφεύγονται οι περίπλοκες και μακρόχρονες σε αποθεραπεία αναπλαστικές επεμβάσεις. Τέτοιες επεμβάσεις απαιτούν την λήψη αυτομοσχεύματος – μπλοκ οστού από τις γνάθους, την ανύψωση ιγμορίων κλπ. Με τα νέα εμφυτεύματα ειδικού σχεδιασμού αποφεύγονται αυτές οι επεμβάσεις. Επιπλέον μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα περισσότερα περιστατικά σε μία ημέρα

Η όλη θεραπεία διεξάγεται από ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα ( χειρουργός, προσθετολόγος, κεραμίστας ) και γίνεται με ψηφιακή καθοδήγηση.

Συνδυάζεται η ελάχιστη δυνατή καταπόνηση των ιστών, με το μέγιστο βιολογικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Η ακριβής εφαρμογή όλων των σταδίων μιας εμφυτευματικής θεραπείας είναι προϋπόθεση για την μακρόχρονη επιτυχία των εμφυτευμάτων. Τα εμφυτεύματα καθίστανται προβλέψιμα ως προς την απόδοση λειτουργικότητας και εντυπωσιακά ως προς την εμφάνιση. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών είναι άμεση και ανεκτίμητη.

Άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων – Νέα ”δόντια” σε μία ημέρα

Η άμεση φόρτιση αναφέρεται στην τεχνική ταυτόχρονης τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων μαζί με τις προσθετικές τους αποκαταστάσεις (γέφυρες/θήκες) σε μία ημέρα.

Η εξαγωγή των δοντιών μπορεί να συνδυαστεί με την ταυτόχρονη τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Τα εμφυτεύματα τοποθετούνται εντός των φατνίων (θέσεων) των εξαχθέντων δοντιών. Μέσα σε λίγες ώρες τοποθετείται μια ακίνητη μεταβατική προσθετική αποκατάσταση. Η τελική προσθετική αποκατάσταση (Γέφυρα ή θήκη πορσελάνης) τοποθετείται σε διάστημα μερικών ημερών και η θεραπεία ολοκληρώνεται.

Η άμεση φόρτιση είναι ευαίσθητη τεχνική, που απαιτεί ακρίβεια. Φέρει πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση (evidence based) και έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας, παρόμοια με της συμβατικής φόρτισης (2-6 μήνες). Η επιλογή των περιστατικών, που προορίζονται για άμεση φόρτιση, πρέπει να γίνεται μετά από άριστο προεγχειρητικό σχεδιασμό.

Με τα νέα εμφυτεύματα ειδικού σχεδιασμού εκμεταλλευόμαστε το υπάρχον κόκαλο και επιτυγχάνουμε εξαιρετική αρχική σταθερότητα. Έτσι, μπορούμε να προβούμε σε άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων στην πλειονότητα των περιπτώσεων.

Προϋποθέσεις για άμεση φόρτιση οδοντικών εμφυτευμάτων

 • Ικανοποιητικός αριθμός εμφυτευμάτων, που μπορούν να στηρίξουν μία ακίνητη προσθετική αποκατάσταση (γέφυρα ή θήκη)
 • Αυξημένη αρχική σταθερότητα όλων των εμφυτευμάτων (>50-60Νcm)
 • Ικανοποιητικό πάχος οστού και εύρος ούλων μπροστά από τις θέσεις των εμφυτευμάτων (προς αποφυγή δυσάρεστων μελλοντικών υφιζήσεων)
 • Ικανοποιητικό ύψος οστού στις θέσεις υποδοχής των εμφυτευμάτων (>10χλστ)
 • Η παρουσία ενεργού φλεγμονής αποτελεί σχετική αντένδειξη για την άμεση φόρτιση
 • Άριστη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με προσθετική καθοδήγηση (prosthetically driven)
 • Χρήση ειδικών κολοβωμάτων (στηριγμάτων), που ανυψώνουν την προσθετική πλατφόρμα των εμφυτευμάτων και επιτρέπουν την σωστή υγιεινή (multi-unit abutments)
 • Κατασκευή κοχλιούμενων προσθετικών αποκαταστάσεων και όχι συγκολλούμενων
 • Η περιοδοντική νόσος και οι περιακρορριζικές αλλοιώσεις (π.χ. κύστες) θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο, δεν αποτελούν αντένδειξη για άμεση τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και τη φόρτιση τους, εφόσον πληρούνται όλα τα ανωτέρω
 • Οι παραλειτουργικές συνήθειες (σφίξιμο-τρίξιμο των δοντιών) αποτελούν σχετική αντένδειξη για άμεση φόρτιση . Η παρουσία παραλειτουργικών συνηθειών σημαίνει εφαρμογή πολλαπλάσιων μασητικών δυνάμεων από το φυσιολογικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις συστήνεται η τοποθέτηση μεγαλύτερου αριθμού εμφυτευμάτων ή/και η τοποθέτηση εμφυτευμάτων μεγαλύτερης διαμέτρου.

Κριτήρια για την μακρόχρονη επιτυχία των οδοντικών εμφυτευμάτων

 • Άριστος προεγχειρητικός σχεδιασμός. Λήψη ακτινογραφιών, ακριβούς ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού, ενδοστοματικών αποτυπωμάτων, ανάρτηση εκμαγείων. Αισθητική Ανάλυση Χαμόγελου-Προσώπου, προσθετική/ψηφιακή καθοδηγούμενη τοποθέτηση
 • Άριστη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων σε αυστηρά καθορισμένες θέσεις . Εξασφαλίζεται η σταθερότητα των περιεμφυτευματικών ιστών (ούλων και προστομιακού οστού) στο χρόνο
 • Ακριβής τοποθέτηση των εμφυτευμάτων σε θέσεις, που προάγουν τη σωστή κατανομή των λειτουργικών δυνάμεων (μάσηση, κατάποση, φώνηση)
 • Εξαιρετική αρχική σταθερότητα (>50-60Νcm). Επιτυγχάνεται με ειδικούς διεγχειρητικούς χειρισμούς , ειδικό εξοπλισμό και την τοποθέτηση μεγαλύτερης διαμέτρου εμφυτευμάτων (max)
 • Κοχλιούμενες επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις, που διευκολύνουν την προσθετική αποκατάσταση
 • Άριστη εφαρμογή (fitting) των προσθετικών αποκαταστάσεων (γεφυρών ή θηκών) επί των εμφυτευμάτων. Χρησιμοποιούνται ειδικά στηρίγματα (παθητικής έδρασης-passive abutments , zirkonia abutments κλπ) ή/και χρήση κραμμάτων πολύτιμων μετάλλων (χρυσοπλατίνα)
 • Προστασία των εμφυτευμάτων μέσω ειδικών στηριγμάτων(multi-unit abutments), που ανυψώνουν τη διεπιφάνεια εμφυτεύματος-προσθ.αποκατάστασης
 • Ενίσχυση του βιότυπου των ούλων (κερατινοποιημένο επιθήλιο) γύρω από τα εμφυτεύματα
 • Τοποθέτηση ικανού αριθμού εμφυτευμάτων (6-8 για την ολικά νωδή άνω γνάθο και 4-6 για την ολικά νωδή κάτω γνάθο)
 • Χρήση προσθετικών αποκαταστάσεων ζιρκονίας, που προάγουν την βιοσυμβατότητα και τη διατήρηση της υγείας των περιεμφυτευματικών ιστών σε βάθος χρόνου
 • Χρήση μεταβατικών αποκαταστάσεων για τη διαμόρφωση ενός σωστού προφίλ ανάδυσης των τελικών προσθετικών αποκαταστάσεων.

Θεραπεία με οδοντικά εμφυτεύματα – Οφέλη

Η εμφυτευματική θεραπεία είναι μια ειδική θεραπεία. Αποτελείται από πολλαπλά στάδια και χρησιμοποιούνται ειδικά προσθετικά εξαρτημάτα υψηλής τεχνολογίας, που αποκαθιστούν γρήγορα και αποτελεσματικά τα κατεστραμμένα δόντια. Συνεπώς το κόστος μιας τέτοιας θεραπείας είναι σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση όμως η προστιθέμενη αξία, που έχει μια τέτοια θεραπεία είναι εξίσου σημαντική και αφορά στην

 • επένδυση στην συνολική υγεία του οργανισμού
 • άμεση αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής
 • άμεση αποκατάσταση της λειτουργικότητας , της αισθητικής και της αυτοπεποίθησης

Η αξία, που έχει η εμφυτευματική θεραπεία σε ασθενείς με αποδιοργάνωση της στοματικής τους υγείας είναι ασύλληπτη. Τα οδοντικά εμφυτεύματα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και αποκαθιστούν την αυτοπεποίθηση σε μία ημέρα.

Τέτοιοι ασθενείς προσέρχονται με επιφυλάξεις, όσον αφορά στις δυνατότητες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα τους γρήγορα, ανώδυνα και με επιτυχία.

Όταν όμως μέσα σε μία ημέρα αποκτούν σταθερές προσθετικές αποκαταστάσεις, εκεί που επί χρόνια υπήρχαν δόντια χαλασμένα, που είχαν κινητικότητα και πονούσαν- όταν βλέπουν το στόμα τους να αλλάζει, να σταθεροποιείται και να επανακτά την εμφάνιση, που είχε στο απώτερο παρελθόν -και μάλιστα με ελάχιστη ταλαιπωρία, τότε η συγκίνηση γίνεται έκδηλη και δικαιολογημένη.

dental-aesthetics.gr

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0