HomeΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Όψεις Ρητίνης – Bonding Για Νέο Χαμόγελο

Παπαδιώτης Ευάγγελος, Οδοντίατρος

Όψεις Ρητίνης – Bonding Για Νέο Χαμόγελο

Ένα νέο χαμόγελο μπορεί να επιτευχθεί πλέον γρήγορα και εντυπωσιακά με τις νέες όψεις ρητίνης. Οι νέες όψεις ρητίνης συνδυάζουν την αρμονία με τη συμμετρία, την λάμψη με τη φυσικότητα και την αντοχή. Κάθε νέα οδοντική σύνθεση σχεδιάζεται με ειδικό λογισμικό και ενσωματώνεται πλήρως στην συνολική εμφάνιση του προσώπου. Με την Αισθητική Ανάλυση και το Digital Smile Design σχεδιάζονται οι όψεις σε φωτογραφίες του προσώπου/χαμόγελου και κατασκευάζονται με μεγάλη ακρίβεια και σύμφωνα με τις αναλογίες από το πρόσωπο. Στον σχεδιασμό και κατασκευή των όψεων ρητίνης εφαρμόζεται η Χρυσή Αναλογία για την απόδοση σωστών αποστάσεων και αναλογιών των δοντιών

  • Όψεις ρητίνης – Τι είναι

Οι όψεις ρητίνης είναι επικαλύψεις μικρού πάχους (veneers), που τοποθετούνται στην μπροστινή επιφάνεια των δοντιών. Χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπιστούν προβλήματα, που αφορούν στο χρώμα ,το σχήμα ή την μορφή των δοντιών.

Είναι συντηρητικές αποκαταστάσεις – σε σύγκριση με τις κλασικές στεφάνες – θήκες (αποκαταστάσεις ολικής κάλυψης). Οι όψεις συνθέτων ρητινών είναι αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης , γιατί τα δόντια τροχίζονται ελάχιστα ή και καθόλου.

Οι όψεις ρητίνης είναι άμεσες αποκαταστάσεις. Αυτό σημαίνει, πως τοποθετούνται σε μία συνεδρία. Με τα νέα υλικά και με ειδικές τεχνικές διαστρωμάτωσης μπορούμε να αναπαράγουμε τις μηχανικές και τις οπτικές ιδιότητες των φυσικών δομών των δοντιών . Έτσι, επιτυγχάνονται εκπληκτικά αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα, που διατηρούνται για πολλά χρόνια.

Το προσδόκιμο του χρόνου λειτουργίας των νέων όψεων συνθέτων ρητινών μπορεί να φτάσει πλέον τα 7-10 χρόνια.

Το εύρος εφαρμογής των νέων συνθέτων ρητινών καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα των οδοντικών αποκαταστάσεων (όψεις, εμφράξεις, μεταβατικές αποκαταστάσεις, ένθετα/επένθετα).

  • Όψεις ρητίνης – Πότε χρησιμοποιούνται

για να κλείσουμε μικρά διαστήματα μεταξύ των δοντιών, που είναι αραιά (αραιοδοντία). Διαστήματα μεγαλύτερα από 1-1,5 χλστ δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με σύνθετες ρητίνες – σε τέτοιες περιπτώσεις επιλέγονται όψεις πορσελάνης όταν θέλουμε να επαναφέρουμε το σχήμα των δοντιών. Αυτό αφορά σε ασθενείς ,των οποίων τα δόντια έχουν φθαρεί (αποτριβές). Ειδικά σε ασθενείς, που σφίγγουν ή τρίζουν τα δόντια τους, οι όψεις ρητίνης είναι η λύση εκλογής. Τελευταία, με τον συνδυασμό μικρόκκοκων (microfiller resins) και νανόκοκκων (nanofiller resins) ρητινών μπορούμε να δημιουργήσουμε όψεις με πολύ καλή αντοχή και αισθητική. Έτσι, μπορούμε να δημιουργήσουμε εκπληκτικές βιομιμητικές αποκαταστάσεις τόσο σε πρόσθια δόντια (όψεις), όσο και σε οπίσθια δόντια (ένθετα-επένθετα) για να καλύψουμε δόντια που φέρουν εκτεταμένα παλιά σφραγίσματα όταν θέλουμε να ”τοποθετήσουμε” σε πιο σωστή θέση δόντια, που βρίσκονται ”πιο μέσα” από τα υπόλοιπα. . προκειμένου να ”λευκάνουμε” τα δόντια με μόνιμο τρόπο, σε συνδυασμό με τις άλλες τεχνικές χημικής λεύκανσης των δοντιών

  • Κατηγορίες όψεων συνθέτων ρητινών

Μονοχρωματικές όψεις ρητίνης. Στις αποκαταστάσεις αυτής της κατηγορίας τα δόντια αποκτούν νέο, φωτεινό χρώμα, αλλά μονοχρωματικό. Δεν αποδίδονται όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά των φυσικών δοντιών (διαφάνεια σώματος, κοπτική διαφάνεια, λοβοί αύξησης, halo effect κλπ). Τέτοιες όψεις χρησιμοποιούνται, όταν πρέπει να αποκατασταθούν 6 ή 8 δόντια

Βιομιμητικές όψεις ρητίνης. Με τις όψεις αυτές το χρώμα εναρμονίζεται πλήρως με τα παρακείμενα και αποδίδεται εκπληκτική φυσικότητα. Αναπαράγονται οι οπτικές ιδιότητες των φυσικών δομών (διαφάνεια σώματος, κοπτική διαφάνεια, λοβοί αύξησης, halo effect κλπ). Τέτοιες όψεις κατασκευάζονται, όταν πρέπει να αποκατασταθούν 1 με 2 δόντια

  • Όψεις ρητίνης – Πλεονεκτήματα

Με τις όψεις συνθέτων ρητινών αποκαθίσταται άμεσα το αισθητικό και λειτουργικό πρόβλημα. Μπορούν να τοποθετηθούν (”χτιστούν”) όψεις σε 6-10 δόντια σε μια μεγάλη συνεδρία

Δεν μεσολαβούν ενδιάμεσα στάδια και επιπλέον κόστη (π.χ. εργαστηριακά και το κόστος πορσελάνης κλπ)

Αρκετά προβλέψιμη τεχνική (δεν μεσολαβούν εργαστηριακά στάδια)

Η καταγραφή του χρώματος των δοντιών αναφοράς γίνεται από τον οδοντίατρο. Υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του χρώματος ή/και τροποποίησης του σε κάθε στάδιο κατά την τοποθέτηση των ενδιάμεσων στρωμάτων.

Υπάρχουν ολοκληρωμένα συστήματα συνθέτων ρητινών, που μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε χρωματική ιδιαιτερότητα ακόμη και σε πολύ δυσχρωμικά δόντια.

  • Όψεις ρητίνης – Μειονεκτήματα

Δεν μπορούν να αποκαταστήσουν με προβλέψιμο τρόπο ανυποστήρικτες δομές σε απόσταση μεγαλύτερη από 1-1,5 χλστ. (π.χ. μεγάλες αραιοδοντίες). Στις περιπτώσεις αυτές επιλέγονται όψεις πορσελάνης ή θήκες πορσελάνης

Απαιτούν ιδιαίτερη αντιληπτικότητα όσον αφορά στην σωστή απόδοση χρώματος και αναλογιών,αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις από τον επεμβαίνοντα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των όψεων συνθέτων ρητινών είναι η υγεία των περιοδοντικών ιστών (ούλων και οστού), της σύγκλεισης (του τρόπου δηλαδή ,που τα δόντια έρχονται σε επαφή μεταξύ τους), και της ενδεχόμενης ανάγκης για επιμέρους ειδικές θεραπείες (αισθητική χειρουργική).

  • Όψεις ρητίνης – Διαδικασία

Διενεργείται πρωταρχικά η αισθητική ανάλυση χαμόγελου & προσώπου και επιλέγονται τα δόντια, που θα υποδεχτούν τις όψεις. παρουσιάζεται στον ασθενή το προτεινόμενο αποτέλεσμα σε εκμαγεία και φωτογραφίες πριν&μετά τοποθετείται στα δόντια ένας οδηγός-πλοηγός, που έχει το σχήμα και το μέγεθος της προτεινόμενης σύνθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, οπτικοποιείται το τελικό αποτέλεσμα, προτού προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια. πιθανές αλλαγές στο προτεινόμενο σχέδιο γίνονται σε αυτό το στάδιο και τελικά αντιγράφεται το αποτέλεσμα στις όψεις ρητίνης.

  • Όψεις ρητίνης – Στάδια θεραπείας – Χρόνοι

Τα στάδια αποκατάστασης των δοντιών με όψεις σύνθετης ρητίνης περιλαμβάνουν την προετοιμασία των προστομιακών επιφανειών του/των δοντιού/-ών, που θα ”χτιστούν” οι όψεις

το στάδιο της επιλογής του χρώματος, της έντασης, της φωτεινότητας, της διαφάνειας, του επιπέδου οπαλινότητας

την τοποθέτηση των αισθητικών υλικών σε στρώματα με την καθοδήγηση από τους διαγνωστικούς πλοηγούς και το διαγνωστικό κέρωμα και την τελική διαμόρφωση και στίλβωσή τους.

Για τα άνω 6 πρόσθια η όλη διαδικασία μπορεί να διαρκέσει 2-3 ώρες.
dental-aesthetics.gr

 

 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0