Οροι χρήσης διαγωνισμών

Οροι χρήσης διαγωνισμών

Γενικοί Όροι διαγωνισμών

 • Οι κληρώσεις θα διεξάγονται μέσα από το random.org
 • Τα στοιχεία των συμμετεχόντων του εκάστοτε διαγωνισμού θα συγκεντρώνονται αριθμητικά σε ένα φύλλο excel , το οποίο θα παραμένει στο αρχείο μας για ένα (1) μήνα μετά το πέρας του διαγωνισμού.
 • Νικητής/ νικητές του εκάστοτε διαγωνισμού θα είναι οι συμμετέχοντες που αντιστοιχούν στα νούμερα που προκύπτουν από την κλήρωση μέσα από το random.org
 • Ο/η νικητής/τρια θα ενημερωθεί από τη σελίδα του διαγωνισμού κατά τη λήξη της κλήρωσης και με αποστολή e-mail.
 • Προϋπόθεση για την παραλαβή του δώρου είναι η ταυτοποίηση των στοιχείων του νικητή.
 • Όταν νικητής δεν ειδοποιήσει – στείλει τα στοιχεία του εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα που ανακοινώνονται οι νικητές (μετά και την ειδοποίηση με email (εφόσον είναι σωστό) από το Site, θα προκύπτει νέος νικητής μετά από νέα κλήρωση μέσα από το random.org
 • Tα αποτελέσματα της εκάστοτε κλήρωσης θα ανακοινώνονται στην Σελίδα μας στο facebook “Μαμά Πονάω”
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών, πλην των ιδιοκτητών του mamaponao.gr καθώς και των συγγενών τους με συγγένεια Α’ βαθμού εξ αίματος.
 • Το mamaponao.gr δεν είναι υπεύθυνο για την αποστολή των δώρων των διαγωνισμών.
 • Το mamaponao.gr αποστέλλει τα στοιχεία του νικητή στην εταιρεία που προσφέρει το/τα δώρα και από εκεί αποστέλλεται το δώρο με δική της ευθύνη.
 • Ρητώς αναφέρεται ότι τα δώρα του διαγωνισμού δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα αντικείμενα ίσης αξίας. Το mamaponao.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας εγκαίρως το κοινό.