Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (ο «Ιστότοπος»), ο χρήστης (ο «Χρήστης») αποδέχεται τους όρους χρήσης.

Προστατευόμενα δικαιώματα και εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται στον Χρήστη

Το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας που αναπτύχθηκε από την Μαμά Πονάω (εφεξής «Περιεχόμενο») προστατεύεται ιδιαίτερα από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Το Περιεχόμενο περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική, το γραφικό σχέδιο (συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων, των γραμματοσειρών και της γραφικής διάταξης των οθονών) και όλες τις πληροφορίες και άλλα στοιχεία που είναι διαθέσιμα ή προσβάσιμα στον Ιστότοπο και/ή μέσω αυτού, όπως έγγραφα, άρθρα, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις, εικόνες, εμπορικά σήματα και λογότυπα (ειδικά αυτά της Μαμά Πονάω), δεδομένα, βάσεις δεδομένων και όλα τα περιεχόμενα ήχου (π.χ. φωνές, μουσική ή ηχητικά εφέ) και ακίνητα ή κινούμενα γραφικά (όπως κινούμενα σχέδια ή βίντεο), συγκεκριμένες εξελίξεις λογισμικού και προγράμματα με δυνατότητα λήψης.

Ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενό του και ενδεχομένως να κατεβάσει υλικό που είναι διαθέσιμο στον Ιστότοπο.

Ο χρήστης δεν μπορεί να προβεί σε:

  • αντιγραφή, αναπαραγωγή, μίμηση, διανομή, μετάδοση, δημοσίευση, αρχειοθέτηση ή εγγραφή με οποιονδήποτε τρόπο ολόκληρου ή οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου και του Περιεχομένου με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε μέσο,
  • προσαρμογή, μετάφραση, τροποίηση με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε μέσο,
  • δημιουργία σύνθετων ή παράγωγων έργων με βάση το σύνολο ή μέρη του ιστότοπου ή του Περιεχομένου
  • αποσυμπίεση, αντίστροφη μηχανική ή αποσυναρμολόγηση του συνόλου ή τμημάτων του ιστότοπου.

Οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν συμμορφώνεται με αυτές τις νομικές διατάξεις μπορεί να είναι ένοχο παράβασης και να υπόκειται σε οποιεσδήποτε κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη προσφυγή από την Μαμά Πονάω.

Ευθύνη

Η Μαμά Πονάω. αποποιείται κάθε ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, τυχαία ή αποθετική ζημία, απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση ή τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Η Μαμά Πονάω. θα κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή για τους επισκέπτες. Ωστόσο, η Μαμά Πονάω δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τη μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε λόγο.

Αλλαγές και ενημερώσεις προστίθενται περιοδικά στο Περιεχόμενο. Από την άποψη αυτή, η Μαμά Πονάω διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση, διόρθωση ή αλλαγή ανά πάσα στιγμή.

Οι σύνδεσμοι υπερκειμένου στον ιστότοπο σάς δίνουν τη δυνατότητα να αποχωρήσετε από τον ιστότοπο. Αυτοί οι υπερσύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και δεν συνεπάγονται καμία έγκριση ή έγκριση από την Μαμά Πονάω των ιστοτόπων τρίτων με τους οποίους συνδέονται. Αυτοί οι ιστότοποι τρίτων δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Μαμά Πονάω και η τελευταία δεν ευθύνεται για τους όρους πρόσβασης στο περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών, τους συνδέσμους που περιέχουν, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουν, τα δεδομένα που αποθηκεύονται ή/και χρησιμοποιούνται στους διακομιστές τους ή τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις που έγιναν σε αυτούς.

Αναφορές σε εμπορικά σήματα, ονόματα προϊόντων, υπηρεσίες, ονόματα τομέα και εταιρείες εκτός της Μαμά Πονάω δεν υποδηλώνουν την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μεταξύ της Μαμά Πονάω και των εν λόγω εταιρειών, προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικών σημάτων ή εταιρειών.

Πολιτική απορρήτου – Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Μαμά Πονάω δεν απαιτεί από τους χρήστες ανά πάσα στιγμή να αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα (όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, επάγγελμα κ.λπ.).

Όταν περιηγείστε στον ιστότοπο, η Μαμά Πονάω μπορεί να χρησιμοποιεί cookies που αποτελούνται από πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας σε απλά αρχεία κειμένου, τα οποία χρησιμοποιεί ο διακομιστής Μαμά Πονάω για την ανάγνωση και την εγγραφή δεδομένων.

Η Μαμά Πονάω σάς ενημερώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που μπορείτε να παρέχετε ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας εγγραφής που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό της χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένα άτομα της Μαμά Πονάω, η οποία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία και τη διατήρηση των δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτα μέρη εκτός από τρίτα μέρη που φιλοξενούν τον ιστότοπο ή που εμπλέκονται στο περιεχόμενο ή τη διαχείρισή του ως υπεργολάβος της Μαμά Πονάω Αυτά τα τρίτα μέρη υποχρεούνται να σέβονται την ασφάλεια και το απόρρητο των δεδομένων και δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη λειτουργία ή τη διαχείριση του ιστότοπου και μπορεί να ενεργεί μόνο βάσει οδηγιών της Μαμά Πονάω.

Η Μαμά Πονάω συμφωνεί να λάβει όλες τις σχετικές προφυλάξεις που έχει στη διάθεσή της για την προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων.

Η Μαμά Πονάω εφιστά την προσοχή σας στο γεγονός ότι ορισμένες πληροφορίες που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δεν μπορούν να σας αναγνωρίσουν ενδέχεται να καταγραφούν από τους διακομιστές μας (π.χ. χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης).

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι όροι χρήσης και η Ιστοσελίδα διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Τα δικαστήρια της Αθήνας έχουν δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τους όρους χρήσης και την Ιστοσελίδα.