HomeΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Ογκίδιο Μαστού – Μη Ψηλαφητό Απεικονιστικό Εύρημα

Αντωνάκης Παντελής, Χειρουργός

Ογκίδιο Μαστού – Μη Ψηλαφητό Απεικονιστικό Εύρημα

Το κατεξοχήν σύμβολο της θηλυκότητας, ο μαστός, αποτελεί σύνηθες αίτιο ανησυχίας στις γυναίκες. Αυτό συμβαίνει, διότι οι παθήσεις του μαστού είναι πολύ συχνές σε όλες τις ηλικίες.

Η αυτοεξέταση,  ο προληπτικός έλεγχος (με μαστογραφία ή/και υπερήχους) και η εκτενής πληροφόρηση των γυναικών από τους ιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμβάλλουν σημαντικά στην έγκαιρη ανάδειξη του όποιου προβλήματος.
Βασικός στόχος της αυτοεξέτασης και της πρόληψης, είναι η πρώιμη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού.  Βέβαια, από το σύνολο των γυναικών που ψηλαφούν ένα ογκίδιο στο μαστό τους  ή υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο και έχουν κάποιο μη ψηλαφητό μαστογραφικό εύρημα, ευτυχώς, ελάχιστες όντως πάσχουν από καρκίνο. Το πρόβλημα προκύπτει, καθώς δεν είναι πάντοτε εφικτή η διάκριση μεταξύ καλοήθειας και κακοήθειας ενός ογκιδίου μαστού ή ενός μαστογραφικού / υπερηχογραφικού ευρήματος, μόνο με την κλινική εξέταση, τη μαστογραφία και το υπερηχογράφημα.

 

Συμπτώματα – Μαστογραφικά, υπερηχογραφικά ευρήματα

 • Ψηλαφητό ογκίδιο στο μαστό, το οποίο αναδεικνύεται κατά την αυτοεξέταση (πρέπει να γίνεται κάθε μήνα μετά την περίοδο) ή κατά την προληπτική εξέταση από τον ιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας (π.χ. γενικό ιατρό)

 • Αίσθημα βάρους ή/και πόνος στην περιοχή του ογκιδίου, η ένταση των οποίων ακολουθεί την περιοδικότητα της εμμηνορρυσίας

 • Κύστεις, μικροαποτιτανώσεις ή αποτιτανώσεις (εναποθέσεις ασβεστίου), διαταραχή της αρχιτεκτονικής ή

  • όγκος στον απεικονιστικός έλεγχο (μαστογραφία, υπερηχογραφημα) κ.α.

  • Έκκριση υγρού από τη θηλή/-ές

  • Απώλεια βάρους, αίσθημα κόπωσης

  • Εξέλκωση σε περιοχή δέρματος του μαστού που μπορεί να συνοδεύεται από δύσοσμη έκκριση

  • Ψηλαφητά ογκίδια στη μασχάλη

   ΠΡΟΣΟΧΗ Υπάρχουν ορισμένα συμπτώματα, για τα οποία εφόσον εμφανισθούν, η γυναίκα θα πρέπει να προσέλθει άμεσα σε χειρουργό, καθώς η πιθανότητα ύπαρξης καρκίνου του μαστού είναι σημαντική. Μεταξύ των συμπτωμάτων αυτών περιλαμβάνονται:

   • Εισολκή της θηλής του μαστού (η θηλή μειώνεται σε ύψος ή έρχεται στο ίδιο επίπεδο με το δέρμα), η οποία δεν υπήρχε κατά το παρελθόν.
   • Καθήλωση του δέρματος πάνω από κάποιο σκληρό ογκίδιο μαστού.
   • Όψη φλοιού πορτοκαλιού στο δέρμα του μαστού, ο οποίος έχει διογκωθεί.
    • Στάδιο 0: 100%Στάδιο
    • Στάδιο Ι: 100%
    • Στάδιο ΙΙ: 93%
    • Στάδιο ΙΙΙ: 72%
    • Στάδιο ΙV: 22%

     Καταστροφή του δέρματος (ερυθρότητα, απώλεια φυσιολογικής όψης) πάνω από ογκίδιο μαστού.

     Διάγνωση

     Βασικό στάδιο της διαγνωστικής διαδικασίας των παθήσεων του μαστού, είναι η πλήρης κλινική εξέταση και η λήψη λεπτομερούς ιστορικού. Η εύλογη ανησυχία και η φυσική ντροπή της γυναίκας, που αφορά την έκθεση των μαστών της στο ψυχρό περιβάλλον της

     εξεταστικής κλίνης, είναι αναμενόμενες και συνήθεις. Αποτελεί βασικό μέλημα του χειρουργού η ευαισθησία και η ήπια προσέγγιση κατά τη λήψη ιστορικού και την κλινική εξέταση, χωρίς να παραγνωρίζεται η συναισθηματική φόρτιση της γυναίκας και κυρίως χωρίς να θίγεται, ακούσια, η αξιοπρέπειά της.

     Από το ιστορικό, αντλούνται πληροφορίες σχετικά με παράγοντες αυξημένου ή μειωμένου κινδύνου για καρκίνο του μαστού (κληρονομικότητα, καρκίνος στον άλλο μαστό, πρώιμη εμμηναρχή,  λήψη ορμονών / αντισυλληπτικών, κυήσεις, κλπ), ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται πληροφορίες για το τρέχον πρόβλημα (πότε εμφανίστηκε, τι συμπτώματα προκάλεσε, κλπ). Η κλινική εξέταση είναι πλήρης και περιλαμβάνει ψηλάφηση των μαστών, των μασχαλών, του τραχήλου, της κοιλιάς κ.α.  Ο απεικονιστικός έλεγχος περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της μαστογραφίας / υπερηχογραφήματος, που έγιναν προληπτικά ή περαιτέρω εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται με βάση τα ευρήματα από την κλινική εξέταση. Ο συνδυασμός των απεικονιστικών και των κλινικών ευρημάτων συνεκτιμάται και αποφασίζεται η περαιτέρω διαγνωστική ή/και θεραπευτική στρατηγική. Εφόσον υπάρχει καρκίνος μαστού διενεργείται πλήρης διαγνωστικός έλεγχος (αιματολογικές εξετάσεις, υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, PET-CT) προκειμένου να καθοριστεί με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια το πόσο προχωρημένη είναι η νόσος (σταδιοποίηση), δηλαδή εάν η νόσος βρίσκεται μόνο στο μαστό, ή έχει προχωρήσει στους λεμφαδένες της περιοχής (κυρίως της ομόπλευρης μασχάλης), ή ακόμα και σε απομακρυσμένα όργανα (π.χ. ήπαρ, οστά, εγκέφαλο). Από το σύνολο των ευρημάτων γίνεται η σταδιοποίηση, η κατάταξη δηλαδή της γυναίκας σε μία κατηγορία ασθενών με κοινά χαρακτηριστικά, για την οποία υπάρχει συγκεκριμένη θεραπευτική αντιμετώπιση και πρόγνωση (πιθανότητα επιβίωσης).

      

     ΠΡΟΣΟΧΗ Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί δυνητικά ιάσιμη νόσο εφόσον διαγνωσθεί έγκαιρα και αντιμετωπισθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Ενδεικτικά παρατίθεται η πενταετής επιβίωση ανά στάδιο.

     • Στάδιο 0: 100%Στάδιο
     • Στάδιο Ι: 100%
     • Στάδιο ΙΙ: 93%
     • Στάδιο ΙΙΙ: 72%
     • Στάδιο ΙV: 22%
   • Είναι λοιπόν σαφές πως όσο πιο νωρίς (μικρότερο στάδιο) τεθεί η διάγνωση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα επιβίωσης ή και πλήρους ίασης από τη νόσο. Αυτό αποτελεί το ισχυρότερο επιχείρημα υπέρ α) της αυτοεξέτασης και β) της τήρησης του προγράμματος προληπτικού ελέγχου (εξέταση, μαστογραφία ή/και υπερηχογράφημα).

    *Πηγή:http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/detailedguide/breast-cancer-survival-by-stage

    Αντιμετώπιση

    Ο ρόλος της χειρουργικής στην αντιμετώπιση των ογκιδίων μαστού και των μη ψηλαφητών μαστογραφικών ευρημάτων, μπορεί να είναι διαγνωστικός ή θεραπευτικός. Έτσι, όταν βάσει της κλινικής εικόνας και του απεικονιστικού ελέγχου, υφίσταται η πιθανότητα ύπαρξης καρκίνου, μπορεί να πραγματοποιηθεί διαγνωστική χειρουργική βιοψία. Στόχος είναι η πλήρης αφαίρεση του ύποπτου ογκιδίου ή της μαστογραφικής αλλοίωσης, έτσι ώστε η ιστολογική διάγνωση να είναι ακριβής. Εφόσον πραγματοποιηθεί σωστά, η χειρουργική βιοψία μαστού έχει διαγνωστική ακρίβεια 100%. Εάν, βάσει των αποτελεσμάτων της βιοψίας, προκύψει καρκίνος μαστού, τότε πραγματοποιείται θεραπευτική χειρουργική επέμβαση, η οποία ΔΕΝ είναι υποχρεωτικά μαστεκτομή. Η σύγχρονη χειρουργική θεραπεία δίνει πολλές επιλογές για διατήρηση του μαστού (ογκεκτομή, τμηματεκτομή, τεταρτεκτομή)παρά την ύπαρξη καρκίνου, σε συνδυασμό πάντοτε με την κατάλληλη επικουρική θεραπεία (ακτινοβολία, χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία). Ο χειρουργός, σε στενή συνεργασία με τον ακτινοθεραπευτή και τον ογκολόγο, προτείνει τις όποιες εξατομικευμένες εναλλακτικές επιλογές στην ασθενή, προκειμένου αυτή να συμμετάσχει ενεργά στην απόφαση για τη θεραπευτική στρατηγική, που πρόκειται να ακολουθηθεί. Η διατήρηση του μαστού (εφόσον αυτή ενδείκνυται) ή η αφαίρεσή του (εφόσον είναι αναγκαία) είναι αποφάσεις και χειρουργικές πράξεις, οι οποίες προϋποθέτουν τη συγκατάθεση της γυναίκας, αφού αυτή ενημερωθεί και κατανοήσει πλήρως τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εφικτών θεραπευτικών επιλογών. Επειδή στη χειρουργική του μαστού έχει τεράστια σημασία για την πρόγνωση η συμμετοχή των λεμφαδένων της περιοχής (κυρίως αυτών της μασχάλης), σχεδόν το ίδιο σημαντική με την αντιμετώπιση του όγκου του μαστού είναι και αυτή της ομόπλευρης μασχάλης. Παλαιότερα, η μοναδική διαθέσιμη χειρουργική επιλογή ήταν ο πλήρης λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης, επέμβαση με υψηλή νοσηρότητα και επιπλοκές (λεμφοίδημα στο ομόπλευρο χέρι). Σήμερα, εκτός από τη διατήρηση του μαστού, υπάρχουν και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές προσέγγισης και της μασχάλης (δειγματοληψία λεμφαδένων, λεμφαδένας φρουρός). Καθίσταται λοιπόν σαφές πως η σύγχρονη χειρουργική θεραπεία μπορεί να προσφέρει ελάχιστα επεμβατικές εναλλακτικές επιλογές στον καρκίνο του μαστού, με υψηλή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, αποφέυγοντας τις ακρωτηριαστικές επεμβάσεις του παρελθόντος.

    xeirourgos-antonakis.gr

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0