Γιατί Είναι Σημαντική Η Συμμετοχή Των Γονέων Στα Προγράμματα Αποκατάστασης Της Ομιλίας Των Παιδιών Τους Και Ποιος Ο Χρόνος Που Απαιτείται Για Την Αποκατάσταση

11 Oct, 2019 | ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Η πρώτη πληροφορία ότι ένα παιδί παρουσιάζει δυσκολίες στο λόγο ή και την επικοινωνία έρχεται συνήθως από το οικογενειακό περιβάλλον. Οι γονείς είναι οι πρώτοι που αντιλαμβάνονται πως κάτι δεν πηγαίνει καλά με την ομιλία του παιδιού τους. Οι περισσότεροι, θέλοντας να ενημερωθούν περαιτέρω, θα επικοινωνήσουν με τον ειδικό-λογοθεραπευτή, θα συζητήσουν μαζί του τις ανησυχίες τους για να μάθουν περισσότερα για τις δυσκολίες και πώς οι ίδιοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν το παιδί τους. Οι γονείς θα δώσουν σημαντικές πληροφορίες βοηθώντας τον ειδικό να αποκτήσει μια καλύτερη εικόνα για το παιδί.

Ο ειδικός θα κάνει μία πρώτη αξιολόγηση και μέσα από το παιχνίδι και άλλες διαδικασίες(τεστ) θα συλλέξει τα δεδομένα για να διαπιστώσει εάν το παιδί χρήζει λογοθεραπευτικής παρέμβασης. Έπειτα θα ακολουθήσει συνάντηση ανάμεσα στον θεραπευτή-ειδικό και τους γονείς, όπου θα πραγματοποιηθεί μία εκτενέστερη αναφορά στις τυχόν δυσκολίες του παιδιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης οι γονείς θα ενημερωθούν, πέρα από τις δυσκολίες και για το χρόνο που απαιτείται για την αποκατάσταση.

Μιλώντας τώρα για τον χρόνο αποκατάστασης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το εύρος των δυσκολιών, το δυναμικό του παιδιού, τη συνέπεια ως προς τις συνεδρίες καθώς και τη συνέπεια στις εργασίες που θα πρέπει να επαναλαμβάνονται στο σπίτι ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του ειδικού.
Ο χρόνος αποκατάστασης μπορεί να διαρκέσει από 2-3 μήνες μέχρι και χρόνια αναλόγως τη διαταραχή. Η συμβολή των γονέων στο πρόγραμμα, είτε διαρκέσει λίγο είτε πολύ είναι μείζονος σημασίας καθώς είναι αυτοί που θα ενισχύσουν την προσπάθεια του παιδιού σε καθημερινή βάση και θα το επιβραβεύουν. Στα περισσότερα προγράμματα αποκατάστασης οι γονείς καλούνται να συμμετέχουν ενεργά στην βελτίωση των στόχων και κατ επέκταση στην αποκατάσταση των δυσκολιών της ομιλίας. Σε αρκετές περιπτώσεις ο χρόνος αποκατάστασης μειώνεται και τα αποτελέσματα είναι ορατά σε μικρότερο από τον αναμενόμενο χρόνο. Το παιδί δεν κουράζεται πολύ, αποκτά αυτοπεποίθηση καθώς γίνεται απόλυτα κατανοητός από τους γύρω του.

Mama Ponao

Mama Ponao

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρχειοθήκη