Μορφές Γυναικείας Ακράτειας Ούρων

26 Apr, 2018 | ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

 • Με ποια μορφή εμφανίζεται η ακράτεια;

Υπάρχουν τέσσερις γνωστές µορφές ακράτειας ούρων που συνήθως παρουσιάζονται στις γυναίκες

 1. Ακράτεια ούρων από προσπάθεια 
  Είναι n ακούσια απώλεια ούρων όταν περπατάτε, ασκείστε η σnκώνετε κάτι βαρύ, όταν σnκώνεστε όρθια από καθιστή ή οριζόντια θέσn , όταν βήχετε , φταρνίζεστε ή γελάτε . Είναι n συχνότερn µορφή ακράτειας .
 2. Ακράτεια ούρων επιτακτικού τύπου
  Είναι η αιφνίδια και έντονη ανάγκη για ούρηση που ακολουθείται από απώλεια ούρων. Μπορεί να αισθάνεστε ότι δεν θα προλάβετε να φτάσετε στnv τουαλέτα ή µπορεί να ξυπνάτε πολλές φορές στn διάρκεια τnς νύχτας µε έντονn ανάγκn για ούρnσn.
 3. Ακράτεια ούρων µικτού τύπου 
  Συµβαίνει όταν οι γυναίκες έχουν συµπτώµατα τόσο ακράτειας ούρων από προσπάθεια όσο και επιτακτικού τύπου.
 4. Ακράτεια ούρων από υπερπλήρωση

Συµβαίνει όταν n ουροδόχος κύστn δεν αδειάζει εντελώς. Μπορεί να προκλnθεί είτε από δυσλειτουργία των νεύρων που ελέγχουν τnv ούρnσn είτε από απόφραξn τnς ουρήθρας που εµποδίζει τn ροή ούρων.

Η ακράτεια ούρων από προσπάθεια μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί.

 • Ποιες γυναίκες προσβάλλει;

Προσβάλλει τις γυναίκες όλων των nλικιών. Δεν αποτελεί µέρος τnς διαδικασίας γήρανσnς. Αξιοσnµείωτο είναι ότι οι περισσότερες από τις γυναίκες που αντιµετωπίζουν ακράτεια ούρων έχουν µέσn nλικία.

 • Γιατί συμβαίνει αυτό;

Σκεφθείτε τnν ουροδόχο κύστη σαν ένα µπαλόνι γεµάτο νερό και τnv ουρήθρa σαν το στόµιό του. Αν το στόµιο δεν είναι καλά κλειστό n παραµικρή πίεσn στο µπαλόνι θα «σπρώξει» το νερό προς τα έξω. Οι λόγοι για τους οποίους n ουρήθρa δεν µπορεί να µείνει κλειστή κατά τn διάρκεια δραστnριοτήτων που απαιτούν προσπάθεια, είναιι n αποδυνάµωσn των συνδετικών ιστών και των µυών τnς πυέλου και είναι φυσιολογικό αποτέλεσµα :

 1. Τnς κύησnς και του τοκετού
 2. Τnς χρόνιας άρσnς βάρους ή καταπόνnσnς
 3. Τnς εµµnνόπαυσnς ή τnς ανεπάρκειας οιστρογόνων
 4. τnς παχυσαρκίας.

 • Τι πρέπει να κάνω αν έχω ακράτεια;

Mιλήστε µε τον γιατρό σας. Το να συζητήσετε για το πρόβληµα είναι το πιο σηµαντικό πράγµα που µπορείτε να κάνετε για να αρχίσετε να αποκτάτε ξανά τον έλεγχο. Για πολλές γυναίκες είναι συχνά το πιο δύσκολο βήµα. Κάντε το. Δεν θα πρέπει να αισθάνεστε ντρoπή. Η ακράτεια είναι µια πάθηση που, τώρα µπορεί να αντιµετωπιστεί. Ο γιατρός θα διαπιστώσει από ποιας µορφής ακράτεια πάσχετε και θα σας συστrήσει την ενδεδειγµένη θεραπεία.

 • Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση γίνεται συνήθως µε βάση τα συµπτώµατα που θα περιγράψετε στον γιατρό σας και µε µια προσεκτική εξέταση της πυέλου. Υπάρχουν επίσης ειδικές εξετάσεις (Oυροδυναμική εξέταση), που συνήθως περιλαµβάνουν τπν τοποθέτηση ενός µικρού Kαθετήρα στην ουροδόχο κύστη ο οποίος µετράει τη δραστηριότητα της ουροδόχου κύστης και της Oυρήθρας.

Ποιες θεραπείες υπάρχουν;

Για τις γυναίκες µε ακράτεια ούρων από προσπάθεια. µια συνηθισµένη συντηρητική θεραπεία είναι οι ασκήσεις Kegel για την ενδυνάµωση των µυών του πυελικού εδάφους. Ωστόσο, ανάλογα µε τη βαρύτητα της πάθησης σας, οι ασκήσεις Kegel µπορεί να µην επιφέρουν αρκετή ανακούφιση. ‘Αλλες συντηρητικές θεραπείες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνες ή σε συνδυασµό µε ασκήσεις Kegel περιλαµβάνουν:

 • Φυσιοθεραπεία (ασκnσεις µε biofeedback). µια διαδικασία που σας βοηθάει να αποκτήσετε τον έλεγχο ορισµένων λειτουργιών του σώµατος γνωρίζοντάς τις καλύτερα .
 • Ηλεκτρικό ερεθισµό των µυών,  ο οποίος βοηθά στις ασκήσεις του πυελικού εδάφους, αποµονώνοντας τους µυς που εµπλέκονται.

Φαρμακευτική αγωγή. Κάποιες µορφές ακράτειας ούρων µπορούν να αντιµετωπιστούν µε φάρµακα n µε ορµονοθεραπεία (αν Π.χ. n ακράτεια σχετίζεται µε ανεπάρκεια οιστρογόνων). Σε κάθε περίπτωση ωστόσο. ο µόνος αρµόδιος για να σας υποδείξει την κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή είναι ο γιατρός σας.

gynecological-clinic.gr

Mama Ponao

Mama Ponao

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρχειοθήκη