Παιδική Υδροκήλη

6 Oct, 2019 | ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Ως υδροκήλη ορίζεται η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεως. Αποτέλεσμα αυτής είναι η προοδευτική συνήθως ανώδυνη διόγκωση του οσχέου. Η εμφάνιση υδροκήλης είναι πολύ συχνή στα νεογνά, και μάλιστα στον πρώτο χρόνο ζωής. Στα παιδιά υπάρχουν δύο ειδών υδροκήλες. Η επικοινωνούσα και η κλειστή. Στην επικοινωνούσα το υγρό προέρχεται από την κοιλιά μέσω μια επικοινωνίας που υπάρχει με το όσχεο. Στην κλειστή το υγρό βρίσκεται περιορισμένο μέσα στην κοιλότητα του οσχέου.

 

Αιτιολογία
Οι όρχεις αρχικά είναι μέσα στην κοιλιά και σταδιακά κατέρχονται στο όσχεο, μαζί με ένα σάκο που τους περιβάλλει και ο οποίος περιέχει κάποια ποσότητα υγρού. Ο σωλήνας (ελυτροπεριτοναϊκός πόρος) μέσα από τον οποίο περνάει ο όρχις στο όσχεο φυσιολογικά στην συνεχεία κλείνει. Εάν δεν κλείσει, υπάρχει επικοινωνία μεταξύ της κοιλιάς και του οσχέου. Μέσα από αυτό το σωλήνα, περνάει το υγρό της κοιλιακής χωράς στον όρχι.

Υδροκήλη στα παιδιά μπορεί όμως να παρατηρηθεί και δευτεροπαθώς σαν αντιδραστική εκδήλωση σε κάθε πάθηση του όρχεως ή της επιδιδυμίδας.

 

Πώς θα καταλάβω ότι το παιδί μου έχει υδροκήλη;
Συνήθως, η διάγνωση τίθεται μόνο με τη λήψη ιστορικού και με τη διενέργεια φυσικής εξέτασης. Κατά την ψηλάφηση του οσχέου ο παιδοχειρουργός ανακαλύπτει μία μάζα ανώδυνη, που κλυδάζει χωρίς συνήθως σημεία φλεγμονής. Μία από τις κλασικές μεθόδους διάγνωσης της υδροκήλης είναι η διαφανοσκόπηση, κατά την οποία τοποθετείται μία φωτεινή πηγή στη μία πλευρά του οσχέου και γίνεται έλεγχος της διαφάνειας αυτού από την άλλη πλευρά. Σαφή διάγνωση μπορεί να τεθεί επίσης με τη βοήθεια του υπερηχογραφήματος.

 

 Είναι επικίνδυνη η υδροκήλη για την υγειά του παιδιού μου;
Συνήθως, η υδροκήλη είναι εντελώς ακίνδυνη και εφόσον δεν πάρει σημαντικές διαστάσεις, δεν επηρεάζει τη γονιμότητα. Μόνο στη περίπτωση που μέσα από τον σωλήνα επικοινωνίας εισέλθει και το έντερο. Έχουμε έτσι την δημιουργία βουβωνοκήλης και τον κίνδυνο περίσφιξης αυτής. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διόγκωση γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη με συνοδό άλγος, ερυθρότητα δέρματος και έμετο. Απαιτείτε άμεση χειρουργική επέμβαση.

 

Πώς αντιμετωπίζεται και πότε;
Για τα βρέφη συστήνεται απλή παρακολούθηση, γιατί συνήθως η υδροκήλη εξαφανίζεται μέχρι το δεύτερο χρόνο ζωής. Εφόσον συνεχίσει να υπάρχει υδροκήλη και το παιδί είναι μεγαλύτερο από δυο ετών συνιστάται χειρουργική αποκατάσταση. Η επέμβαση γίνεται με μια μικρή τομή στο ύψος της βουβωνικής χώρας οπού κλείνουμε με ραφές την επικοινωνία. Δεν απαιτείτε νοσηλεία και το παιδί εξέρχεται από το νοσοκομείο σε 2-3 ώρες.

opaidoxeirourgos.gr

Mama Ponao

Mama Ponao

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρχειοθήκη