Ποια Είναι Τα 3 Στάδια Του Τοκετού;

13 Jul, 2019 | ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ

1ο στάδιο – Η περίοδος της διαστολής
Χαρακτηρίζεται από την παρουσία των ωδίνων διαστολής, οι οποίες σταδιακά εξαλείφουν τον τράχηλο, ο οποίος στο τέλος αυτής της περιόδου έχει διασταλεί πλήρως, προετοιμάζοντας το έδαφος για το εξωθητικό στάδιο του τοκετού.

 

Ποια είναι η διάρκεια του 1ου σταδίου του τοκετού;
Η μέση διάρκεια της περιόδου της διαστολής είναι περίπου 7 ώρες για τις άτοκες και 4 ώρες για τις πολύτοκες, αν και υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Ποιες είναι οι ανωμαλίες του 1ου σταδίου του τοκετού;
Περιγράφονται 2 ειδών δυσλειτουργικές ανωμαλίες αυτές της περιόδου.
Το 1ο είδος χαρακτηρίζεται από μια επιμήκυνση του σταδίου διαστολής, το οποίο κλινικώς ορίζεται ως μια μέση τιμή διαστολής των 1,2εκ. /ώρα για τις άτοκες και 1,5εκ./ώρα για τις πολύτοκες (κανονική τιμή είναι 2εκ.ώρα για τις άτοκες και 2,5-3εκ./ώρα για τις πολύτοκες).
Το 2ο είδος είναι η αναστολή της διαδικασίας της τραχηλικής διαστολής, ενώ υπάρχει κανονική μητρική δραστηριότητα.

 

Ποια είναι η διάμετρος του τραχήλου στην τελεία διαστολή;
Γενικώς τα 10εκ. θεωρούνται ως τελεία διαστολή για την τελειόμηνη κύηση (37-42 εβδομάδες), ενώ σε πρόωρους τοκετούς η διάμετρος των 10εκ. μπορεί να είναι μικρότερη.

 

Τι είναι ο δείκτης Bishop;
Είναι ένας μαιευτικός προγνωστικός δείκτης που υπολογίζει την πιθανότητα έναρξης τοκετού στο τέλος της κύησης, και λαμβάνει υπ’ όψιν του τα παρακάτω στοιχεία: θέση τραχήλου, μήκος τραχήλου, σύσταση τραχήλου, διαστολή τραχήλου και ύψος προβάλλουσας μοίρας.

 

2ο στάδιο – Το στάδιο της εξώθησης
Αρχίζει αμέσως μετά την τελεία διαστολή του τραχηλικού στομίου και καταλήγει όπως είπαμε στην έξοδο του εμβρύου. Σε αυτή τη φάση ξεχωρίζουμε την παθητική κάθοδο της προβάλλουσας μοίρας του εμβρύου μέχρι το πυελικό έδαφος και την ενεργητική φάση της εξώθησης.
Η εξώθηση εκδηλώνεται αντανακλαστικά, με την πίεση της κεφαλής του εμβρύου στον πρωκτό και στο πυελικό έδαφος.
Η επίτοκος συμμετέχει ενεργητικά, παίρνοντας μια βαθιά αναπνοή και κρατώντας κλειστό το στόμα, πιέζει τα κοιλιακά τοιχώματα, αυξάνοντας έτσι την ενδομητρική πίεση. Η πρόωρη εξώθηση κουράζει την επίτοκο, δυσκολεύει την στροφή της κεφαλής του εμβρύου – απαραίτητη προϋπόθεση για την έξοδο του εμβρύου – και προκαλεί τραυματισμούς, ρήξεις του τραχηλικού στομίου.

 

Πόσο διαρκεί το 2ο στάδιο του τοκετού;
Γενικά, το στάδιο της εξώθησης δεν πρέπει να ξεπερνάει την 1 ώρα για την πρωτότοκο και τη μισή ώρα για την πολύτοκο.

Ποιες είναι οι ανωμαλίες του 2ου σταδίου του τοκετού;
Διακρίνουμε την επιμήκυνση της καθόδου της προβάλλουσας μοίρας, η οποία ορίζεται ως κάθοδος < 2εκ./ώρα για τις πολύτοκες και <1 εκ./ώρα για τις πρωτότοκες, και την αναστολή της καθόδου της προβάλλουσας μοίρας, κατάσταση η οποία επιβάλλει εκτίμηση διαφόρων παραγόντων, όπως η μητρική δραστηριότητα, η κατάσταση της μητέρας και του παιδιού, καθώς και εκτίμηση εμβρυοπυελικών παραγόντων δυσαναλογίας.

 

3ο στάδιο  – Η περίοδος της υστεροτοκίας

Αρχίζει μετά την έξοδο του εμβρύου και τελειώνει με την έξοδο του πλακούντα και των εμβρυϊκών υμένων και συνήθως ολοκληρώνεται σε διάστημα μικρότερο των 30 λεπτών.

Ποιες είναι οι ανωμαλίες του 3ου σταδίου του τοκετού;
Η παρέλευση μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος χωρίς να γίνεται φυσιολογικά αποκόλληση του πλακούντα χαρακτηρίζεται ως κατακράτηση του πλακούντα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται διάφοροι χειρισμοί, όπως η δακτυλική αποκόλληση του πλακούντα και μαιευτική απόξεση της μήτρας, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. Άλλα προβλήματα του 3ου σταδίου είναι η ατονία της μήτρας, δηλαδή η αδυναμία του μυομητρίου να συσπαστεί  μετά την έξοδο του πλακούντα, με αποτέλεσμα σοβαρή αιμορραγία, πολλές φορές απειλητική για τη γυναίκα.

Η αντιμετώπισή της γίνεται με χορήγηση φαρμάκων, με μητροκολπικό επιπωματισμό, και αρκετές φορές μπορεί να χρειαστεί μαιευτική ολική υστερεκτομή.

 

Ποια η διάρκεια του τοκετού;
Βιβλιογραφικά, ο τοκετός δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 24 ώρες.

Στην πράξη όμως, ποτέ δεν ξεπερνάμε τις 10-12 ώρες, από τη στιγμή που σε ένα τοκετό μεγάλης διάρκειας οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγάλοι και για το παιδί (εμβρυϊκή δυσφορία, υποξία και μόλυνση του εμβρύου) και για τη μητέρα (κίνδυνος μόλυνσης, οιδήματα, κυστεοκολπικά, ορθοκολπικά, και κυστεοτραχηλικά συρίγγια, και γενικώς κόπωση).

dpanousis.gr

Mama Ponao

Mama Ponao

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρχειοθήκη