Απόξεση Ενδομητρίου

11 Apr, 2017 | ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Η απόξεση ενδομητρίου, είναι μια επέμβαση στην οποία τίθενται όλο και περισσότερες γυναίκες στις μέρες μας, αφού οι διάφορες παθήσεις του αναπαραγωγικού συστήματος είναι πλέον πολύ συχνές.
Η απόξεση του ενδομητρίου, αποτελεί μια μέθοδο, κατά την οποία, μετά από ολική νάρκωση συνήθως, αφαιρείται τμήμα του ενδομητρίου, του εσωτερικού τμήματος της μήτρας.
Πρόκειται για μία διαγνωστική μέθοδο, αφού χρησιμοποιείται για να διαπιστωθούν τυχόν ανωμαλίες ή δυσπλασίες, τις οποίες έχει υποστεί το ενδομήτριο.
Στόχος της απόξεσης είναι αφενός η εκκένωση της κοιλότητας της μήτρας από οποιουδήποτε τύπου περιεχόμενο, (π.χ. πολύποδες, υπολείμματα κύησης) και αφετέρου η αφαίρεση μέρους του ενδομητρίου (της εσωτερικής στιβάδας της μήτρας που σχετίζεται με τον κύκλο και την περίοδο) για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς λόγους.
Από τεχνικής άποψης αυτό επιτυγχάνεται με την ήπια διαστολή του τραχήλου και τη χρήση ενός ειδικού εργαλείου που σύρεται πάνω στο ενδομήτριο, αφαιρώντας το.
Η επέμβαση πραγματοποιείται αποκλειστικά κολπικά, υπό γενική αναισθησία ή μέθη και διαρκεί γύρω στα 20-30 λεπτά ανάλογα την περίπτωση.
Μετεγχειρητικά η ασθενής μπορεί να έχει ήπιο πόνο στην κοιλιά και μικρή ποσότητα αίματος από τον κόλπο αλλά κατά κανόνα μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι μέσα σε λίγες ώρες.
Προσοχή, με την απόξεση δεν μπορεί να αφαιρεθεί κανένα ινομύωμα, ή πολύποδας του ενδομητρίου.
Η υστεροσκόπηση είναι ευτυχώς στη διάθεσή μας διότι είναι μέθοδος ελάχιστα τραυματική, μοναδική και αναντικατάστατη για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων του εσωτερικού τμήματος της μήτρας.
Η ασθενής συνήθως δεν χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο πέραν της μίας ώρας μετά την επέμβαση, και επιστρέφει στις δραστηριότητές της την επόμενη μέρα, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.
Η απόξεση του ενδομητρίου είναι ιδιαίτερα ασφαλής επέμβαση.
Οι επιπλοκές που παρατηρούνται μπορεί να είναι είτε λόγω τραυματισμού της μήτρας από τα χειρουργικά εργαλεία (π.χ. διάτρηση) είτε λόγω μετεγχειρητικής λοίμωξης.
Πάντως κατά κανόνα, με προσεκτικούς χειρισμούς και τη χρήση αντιβίωσης προφυλακτικά τα ποσοστά επιπλοκών διατηρούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Mama Ponao

Mama Ponao

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρχειοθήκη