Δίδυμη Κύηση

22 Jun, 2019 | ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ

Ποιοι μηχανισμοί οδηγούν στο σχηματισμό πανομοιότυπων διδύμων;

Τα πανομοιότυπα ή μονοζυγωτικά δίδυμα προκύπτουν από τη γονιμοποίηση ενός ωαρίου το οποίο πριν από την εμφύτευσή του διαιρείται σε 2 ανεξάρτητα έμβρυα με πανομοιότυπο γενετικό υλικό.

Εάν αυτή η διαίρεση πραγματοποιηθεί τις πρώτες 72 ώρες μετά τη γονιμοποίηση, τότε έχουμε μια διαμνιακή, διχωριακή, μονοωογενή κύηση, με σχηματισμό 2 ανεξάρτητων εμβρυοπλακουντιακών μονάδων.

Αυτή η κατηγορία των διδύμων κυήσεων παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό θνητότητας. Εάν η διαίρεση γίνει μεταξύ της 4ης και 8ης ημέρας, τότε έχουμε τα μονοχωριακά δίδυμα, με 2 αμνιακές κοιλότητες και κοινό πλακούντα.

Πρόκειται για τον πιο κοινό τύπο μονοζυγωτικών διδύμων, με ποσοστό θνητότητας που ανέρχεται στο 25%. Όταν η διαίρεση γίνει από 8 έως 13 ημέρες μετά τη γονιμοποίηση, έχουμε το μονοαμνιακά, μονοχωριακά δίδυμα (κοινή αμνιακή κοιλότητα και κοινός πλακούντας) με ποσοστό θνητότητας που ανέρχεται στο 50%.

Τέλος, όταν η διαίρεση πραγματοποιείται 2 εβδομάδες μετά τη γονιμοποίηση, τότε προκύπτουν τα σιαμαία δίδυμα.

Ποιοι μηχανισμοί προκαλούν τις διζυγωτικές κυήσεις;

Εδώ έχουμε τη γονιμοποίηση 2 διαφορετικών ωαρίων από 2 διαφορετικά σπερματοζωάρια, με το σχηματισμό 2 ανεξάρτητων εμβρυοπλακουντιακών μονάδων.

Ποιος είναι ο ρόλος των υπερήχων στη διάγνωση των τύπων της διδύμου κυήσεως;

Η κύρια μέθοδος διάγνωσης είναι οι υπέρηχοι, με τους οποίους μπορούμε να καθορίσουμε το είδος της διδυμίας – π.χ. αν ανιχνεύσουμε φύλα αντίθετα ή παρουσία 2 πλακούντων, τότε πρόκειται για διζυγωτική δίδυμη κύηση.

Ποιες είναι οι επιπλοκές της διδύμου κυήσεως;

Επιπλοκές του εμβρύου:

 • Πρόωρος τοκετός: περίπου σε ποσοστό 50%, με μέσο όρο κυήσεως τις 35 εβδομάδες

 • Ενδομήτρια υπολειπόμμενη ανάπτυξη: πιο συχνή στα μονοζυγωτικά δίδυμα, και μπορεί να αφορά και τα 2 έμβρυα

 • Θάνατος εμβρύου: πιο συχνός στις μονοζυγωτικές κυήσεις (μονοαμνιακές, μονοχωριακές)

 • Συγγενείς ανωμαλίες

 • Αυτόματη αποβολή

 • Επιπλοκές της μητέρας:

 • Αναιμία

 • Υπερτασική νόσο

 • Υδράμνιο

 • Πρόωρη αποκόλληση πλακούντα

 • Πρόωρος τοκετός

 • Αιμορραγία στον τοκετό

dpanousis.gr

Mama Ponao

Mama Ponao

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρχειοθήκη