Γιατί Το Παιδί Μου Δεν Μιλάει Καθαρά;

29 Mar, 2019 | ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Όπως όλοι γνωρίζουμε δεν μιλάνε όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο ρυθμό. Ορισμένες φορές πολλοί γονείς παρατηρούν κάποιες παραφασίες και κάποια λάθη στην ομιλία των παιδιών τους, τα οποία δυσκολεύονται να καθορίσουν εάν είναι φυσιολογικά λάθη της ηλικίας τους ή εάν είναι κάτι πιο σοβαρό και ανησυχητικό και συνήθως αντιδρούν με τη γνωστή φράση «θα διορθωθεί μέχρι να πάει σχολείο».

Η αντιμετώπιση αυτή δεν είναι η επιθυμητή διότι αυτή η απλή καθυστέρηση, καθώς μεγαλώνουν, μπορεί να μετατραπεί σε μία πιο σοβαρή διαταραχή στην κατανόηση και έκφραση του λόγου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα παιδιά ηλικίας δύο ετών, τα οποία μπορεί να έχουν μια καλή κατανόηση, αλλά η έκφραση τους να περιορίζεται σε 50 λέξεις με τις οποίες δυσκολεύονται να πραγματοποιούν συνδυασμούς μεταξύ τους. Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι τα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, κάτω των τριών ετών, τα οποία εμφανίζουν μια καθυστέρηση λόγου είναι δύσκολο να καθοριστεί εάν είναι φυσιολογικές διαδικασίες ή αποτελούν χαρακτηριστικά μιας γλωσσικής διαταραχής.

Ας δούμε λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, ποια χαρακτηριστικά παρουσιάζουν τα παιδιά που έχουν περισσότερες πιθανότητες να ξεπεράσουν μια γλωσσική καθυστέρηση (Shipley & McAfee, 2004: 239):

 • Επικοινωνούν περισσότερο μη λεκτικά
 • Πιο υψηλό βαθμό γλωσσικής κατανόησης σε τυποποιημένες μετρήσεις
 • Πιο υψηλή αρθρωτική ακρίβεια (μικρότερες αρθρωτικές δυσκολίες)
 • Μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στις συλλαβικές δομές ( ΣΣΣΦ)
 • Περισσότερες φωνητικές επινοήσεις
 • Τυπικά υποδείγματα λαθών (φυσιολογικά λάθη)

Επιπλέον, τα παιδιά που είναι πιο επιρρεπή να παρουσιάσουν μια διαρκή γλωσσική διαταραχή στο επίπεδο της έκφρασης, παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά (Shipley & McAfee, 2004: 239):

 • Οικογενειακό ιστορικό γλωσσικών διαταραχών
 • Περιορισμένες και απλοποιημένες συλλαβικές δομές
 • Περιορισμένες φωνητικές επινοήσεις
 • Συχνά έλλειψη των αρχικών και τελικών συμφώνων
 • Πολλά λάθη στα φωνήεντα
 • Μη τυπικά λάθη
 • Λιγότερο συμβολικό παιχνίδι

Επομένως, εάν παρατηρήσετε κάποιες από τις παραπάνω συμπεριφορές στο παιδί σας θα ήταν χρήσιμο να επισκεφτείτε έναν λογοθεραπευτή για να αξιολογήσει και να εκτιμήσει εάν υπάρχει πράγματι κάποια δυσκολία που χρήζει άμεσης παρέμβασης ή απλά χρειάζεται λίγος χρόνος στο παιδί για να αναπτύξει τον λόγο και την ομιλία του.

Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να θυμόμαστε πως η έγκαιρη διάγνωση σημαίνει και αποτελεσματικότερη θεραπεία.

paidagogiko.gr

Mama Ponao

Mama Ponao

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρχειοθήκη