Πρότεινε Η Δασκάλα Εργοθεραπεία; Τι Πρέπει Να Γνωρίζετε;

28 Mar, 2018 | ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Όταν οι γονείς ενημερώνονται από το σχολείο ότι συνιστάται εργοθεραπεία για το παιδί τους, έχουν πολλές απορίες. Η πρώτη από αυτές είναι: τί είναι εργοθεραπεία;

Η εργοθεραπεία είναι μία ειδικότητα υγείας που σχετίζεται με την ανάπτυξη της ικανότητας του ατόμου να λειτουργεί ανεξάρτητα και λειτουργικά στο περιβάλλον του, να ανταπεξέρχεται στις περιβαλλοντικές προκλήσεις και να διευθετεί οργανωμένα τον ελεύθερο και τον δομημένο χρόνο του. 

Η δασκάλα μπορεί για παράδειγμα να παρατηρήσει ότι ένας μαθητής δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στην τάξη, δυσκολεύεται να γράψει με τρόπο ευανάγνωστο, ή να ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις.Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προταθεί στους γονείς να γίνει μια εργοθεραπευτική εκτίμηση του παιδιού με σκοπό να διερευνηθούν αυτές οι δυσκολίες.

Η εργοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί με:

  • δυσκολίες σε κινητικές δεξιότητες,
  • αδυναμία συγκέντρωσης-προσοχής,
  • δυσκολίες στην οργάνωση του χώρου και του χρόνου,
  • αντιληπτικές δυσκολίες,
  • δυσκολίες στην γραφή,
  • δυσκολίες στις κοινωνικές συναναστροφές.

Ακόμα ο/η εργοθεραπευτής/τρια μπορεί:

  • να πάρει πληροφορίες σχετικά με την εικόνα του μαθητή στο σχολείο,
  • να δώσει συμβουλές στο/η δάσκαλο/α σχετικά με την διαχείριση ενός μαθητή,
  • να συμβάλλει στην δόμηση του εκπαιδευτικού του προγράμματος έτσι ώστε να μπορεί ο μαθητής να ανταπεξέρχεται σε αυτό.

Τέλος, εξίσου σημαντική είναι και η συνεργασία των γονιών με τους ειδικούς θεραπευτές και τους δασκάλους. Να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με το τι κάνει το παιδί στο σπίτι, αλλά και να βρούνε τρόπους σε συνεργασία με τον/την εργοθεραπευτή/τρια να βοηθήσουν το παιδί να πετύχει τους στόχους του προγράμματος και να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. 

paidagogiko.gr

Mama Ponao

Mama Ponao

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρχειοθήκη