Τεστ Παπανικολάου

10 May, 2018 | ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Τι είναι το τεστ Παπανικολάου (Τεστ Παπ);

Είναι ένα απλό τεστ που μπορεί να ανιχνεύσει παθολογικά κύτταρα στον τράχηλο της μήτρας. Επιτρέπει έτσι την πρώιμη διάγνωση και θεραπεία τυχόν βλάβης ούτως ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε καρκίνο.

Πώς πραγματοποιείται το τεστ Παπανικολάου;

Η λήψη του υλικού για τη διενέργεια του τεστ Παπανικολάου είναι απλή. Η γυναίκα ξαπλώνει σε γυναικολογική θέση και τοποθετείται το μητροσκόπιο. Χρησιμοποιώντας ένα λεπτό βουρτσάκι γίνεται λήψη σε λιγότερο από ένα λεπτό μικρού αριθμού κυττάρων από τον τράχηλο. Το δείγμα αποστέλλεται στο εργαστήριο, όπου εξετάζεται στο μικροσκόπιο από ανατομοπαθολόγο για να διερευνηθεί τυχόν ύπαρξη παθολογικών κυττάρων.

Τι προκαλεί ένα παθολογικό τεστ Παπ;

Το κύριο αίτιο είναι ο ιός HPV (Human papillomavirus). Υπάρχουν περισσότεροι από 100 τύποι του ιού αυτού. Κάποιοι σχετίζονται με καρκίνο στα γεννητικά όργανα της γυναίκας, κάποιοι άλλοι με τα λεγόμενα κονδυλώματα.

Πότε θα έχω την απάντηση του τεστ Παπ;

Το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι συνήθως έτοιμο σε 4 εργάσιμες ημέρες.

Αν το τεστ Παπανικολάου είναι παθολογικό;

Εξαρτάται από το αποτέλεσμα και μπορεί να χρειαστεί απλά επανέλεγχος σε 6 μήνες με τεστ Παπ, ή εξέταση για HPV-DNA, ή μια πιο ειδική εξέταση που λέγεται κολποσκόπηση, με ή χωρίς λήψη βιοψίας, για να τεθεί διάγνωση. Ανάλογα με το αποτέλεσμα πάντα θα αποφασιστεί και η καταλληλότερη θεραπεία.

Τι σημαίνουν οι όροι “δυσπλασία”, “CIN”;

Χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν προκαρκινικές βλάβες του τραχήλου, ως αποτέλεσμα λοίμωξης από τον ιό HPV. Μπορεί να είναι ήπιες, μετρίου βαθμού ή σοβαρού βαθμού. Η ήπια δυσπλασία συνήθως υποχωρεί μόνη της χωρίς θεραπεία. Η μετρίου και σοβαρού βαθμού δυσπλασία (ή CIN- cevical intraepithelial neoplasia) πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Το αποτέλεσμα του τεστ Παπ είναι Ascus. Τι σημαίνει;

Σημαίνει “άτυπα επιθηλιακά κύτταρα άγνωστης σημασίας”. Στις περιπτώσεις αυτές που συνήθως είναι αποτέλεσμα λοίμωξης από τον ιό HPV, ακολουθεί μια εξέταση HPV-DNA. Εναλλακτικά μπορεί να πραγματοποιηθεί τεστ Παπ σε 6 και 12 μήνες ή απευθείας κολποσκόπηση.

Για οποιαδήποτε άλλη βλάβη που αναφέρεται στο αποτέλεσμα του τεστ Παπανικολάου γίνεται λεπτομερής ενημέρωση στο ιατρείο και η ενδεδειγμένη θεραπεία.

dtourlakis.gr

Mama Ponao

Mama Ponao

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρχειοθήκη