Απώλεια Βάρους Μετά Την Εγκυμοσύνη

6 Jul, 2019 | ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ

Κιλά εγκυμοσύνης

Συχνά η εγκυμοσύνη αναφέρεται ως επιβαρυντικός παράγοντας στην αύξηση του βάρους των γυναικών.  Ο μέσος όρος βάρους, που παραμένει μετά την εγκυμοσύνη κυμαίνεται από 0.5 εώς 3 κιλά.  Βέβαια το βάρος που διατηρείται μετά την εγκυμοσύνη ποικίλλει μεταξύ των γυναικών με αποτέλεσμα ορισμένες γυναίκες να διατηρούν περισσότερο από 17 κιλά.

Παράγοντες όπως το βάρος που είχε η γυναίκα πριν από την εγκυμοσύνη αλλά και η υπερβολική αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι οι κυριότεροι παράγοντες διατήρησης του βάρους των γυναικών μετά την εγκυμοσύνη. Μελέτες έδειξαν πως το βάρος το οποίο κερδίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση του βάρους μετά την εγκυμοσύνη σε πολλές ενήλικες γυναίκες.

 

Παράγοντες κινδύνου για την επίμονη διατήρηση  βάρους μετά τον τοκετό
  • Η υπερβολική αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της κύησης

  • Το βάρος πριν από την εγκυμοσύνη,

  • Το κάπνισμα,

  • Ο θηλασμός

     

Η υπερβολική αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της κύησης

έχει συνδεθεί με τη διατήρηση επιπλέον βάρους μετά τον τοκετό. Οι έρευνες έδειξαν ότι η υπερβολική πρόσληψη βάρους κατά τη διάρκεια της κύησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο κατά πόσο μια γυναίκα θα επανέλθει μετά τον τοκετό στο βάρος που είχε πριν από την εγκυμοσύνη ή όχι. Το γεγονός αυτό δεν αφορά μόνο γυναίκες που υπήρξαν υπέρβαρες πριν από την εγκυμοσύνη αλλά και γυναίκες που το βάρος τους ήταν φυσιολογικό. Επιπλέον οι έρευνες έδειξαν ότι εάν η υπερβολική αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συμβαίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο αυτό αυξάνει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο διατήρησης επιπλέον βάρους μετά τον  τοκετό.

 

Το βάρος πριν την εγκυμοσύνη

Είναι ένας από τους παράγοντες κινδύνου διατήρησης βάρους μετά τον τοκετό. Όλες οι μελέτες που αφορούσαν στον παράγοντα αυτό έδειξαν ότι οι γυναίκες που είναι υπέρβαρες πριν από την εγκυμοσύνη, κατατάσσονται σε ομάδα υψηλού κινδύνου αναφορικά με τη διατήρηση επιπλέον βάρους μετά τη γέννα.

 

Το κάπνισμα

Παρατηρήθηκε ότι οι μη καπνίστριες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αυξήσουν το βάρος τους μετά τον τοκετό.  Γυναίκες που είχαν διακόψει το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της κύησης επιβαρύνθηκαν με επιπλέον βάρος σε σύγκριση με αυτές που το συνέχισαν ή που δεν κάπνισαν ποτέ.

 

Ο θηλασμός

Συχνά προτείνεται στις γυναίκες ως τρόπος απώλειας βάρους μετά τη γέννα.  Ωστόσο, οι απόψεις διίστανται. Άλλοι ερευνητές έδειξαν ότι ο μακροχρόνιος θηλασμός σχετίζεται με υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος στους έξι μήνες μετά τον τοκετό.  Ενώ άλλοι βρήκαν ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ θηλασμού και διατήρησης βάρους. Ακόμη οι μελέτες που  έδειξαν ότι ο θηλασμός βοηθά στην απώλεια βάρους, επισήμαναν ότι η απώλεια αυτή είναι πολύ μικρή.  Πιθανόν ο θηλασμός για να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στο σωματικό βάρος θα πρέπει να γίνεται για πολύ καιρό. Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η απώλεια βάρους στους έξι πρώτους μήνες ήταν μεγαλύτερη ενόσο ο θηλασμός ήταν πιο συχνός, ενώ μετά από δώδεκα μήνες οι διαφορές  σχετικά με την απώλεια βάρους σε θηλάζουσες και μη ήταν πολύ  μικρές.  Επομένως ο θηλασμός θα πρέπει να γίνεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’όσο χρειάζεται προκειμένου να έχουμε θετικά αποτελέσματα δηλ. απώλεια βάρους.

 

Τι θα μπορούσε να γίνει προληπτικά :
  • Eίτε να αναγνωριστούν οι γυναίκες που έχουν τάση να διατηρήσουν επιπλέον βάρος μετά την εγκυμοσύνη)και να υποβληθούν σε μια προληπτική  διαιτητική παρέμβαση στα αρχικά στάδια της εγκυμοσύνης τους.

  • Eίτε να υποβληθούν σε μια διαδικασία απώλειας βάρους μετά τον τοκετό.

Είναι πιο εύκολο να αποφευχθεί η υπερβολική πρόσληψη βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης από το να γίνει προσπάθεια απώλειας βάρους μετά τον τοκετό.

Όπως έχει προαναφερθεί, το βάρος που παίρνει μια έγκυος γυναίκα τις πρώτες 20 βδομάδες αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την επίμονη διατήρηση βάρους, ενώ το βάρος που παίρνει τις επόμενες βδομάδες δεν έχει ενοχοποιηθεί τόσο, καθώς σχετίζεται άμεσα με το βάρος της γέννησης του παιδιού.

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε παχύσαρκες γυναίκες με διαβήτη εγκυμοσύνης, όπου τους χορηγήθηκε θερμιδικό όριο,  έδειξε ότι έπαιρναν λιγότερο βάρος κατά τη διάρκεια της κύησης από αυτές που δεν είχαν κάποιο θερμιδικό όριο, ενώ αντίθετα τα νεογνά τους ζύγιζαν  περισσότερο.  Επιπλέον, η υπερβολική αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνη μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβής για το παιδί.  Το βάρος που έχει το νεογνό όταν γεννηθεί έχει συσχετισθεί με το βάρος που έχει η μητέρα πριν από την εγκυμοσύνη στις φυσιολογικές και αδύνατες γυναίκες, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τις υπέρβαρες γυναίκες. Επομένως, η ένταξη των υπέρβαρων γυναικών σε προγράμματα πρόληψης υπερβολικής πρόσληψης βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι πιθανόν να μην έχει αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη του εμβρύου.

Αναφορικά με την αερόβια άσκηση φαίνεται να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στο αναπτυσσόμενο έμβρυο, καθώς γυναίκες που συνέχισαν να γυμνάζονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν παρουσίασαν υψηλότερη συχνότητα ξαφνικών αποβολών σε σχέση με αυτές που έπαψαν να αθλούνται. Όμως επειδή οι γυναίκες στις οποίες βασίστηκαν οι μελέτες γυμνάζονταν, τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν και να συμπεριλάβουν γυναίκες που πριν από την εγκυμοσύνη δεν γυμνάζονταν ή ήταν υπέρβαρες.

 

Προσπάθειες απώλειας βάρους μετά την εγκυμοσύνη.

Φαίνεται ότι οι γυναίκες μετά την εγκυμοσύνη δεν είναι ευχαριστημένες με την εικόνα που παρουσιάζει το σώμα τους και πως διακατέχονται από μεγαλύτερη θέληση  να χάσουν βάρος απ’ότι κατά τη διάρκεια της κύησης.  Μελέτες  που έγιναν σε γυναίκες που ακολουθούσαν μετά τον τοκετό πρόγραμμα δίαιτας και άσκησης φαίνεται να χάνουν περισσότερα κιλά από τις γυναίκες της ομάδας ελέγχου και από τις γυναίκες που ακολουθούσαν μόνο κάποια δίαιτα.  Τα προγράμματα αυτά δεν φαίνεται να επιφέρουν επιπλοκές στο θηλασμό, όσον αφορά την ποσότητα του γάλακτος, τα συστατικά του και την απόδοση παραγωγής ενέργειας. Φαίνεται ότι στις υπέρβαρες γυναίκες, το να ακολουθούν καποιο πρόγραμμα δίαιτας και άσκησης επιφέρει αύξηση της παραγωγής γάλακτος, ενώ στις αδύνατες γυναίκες κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει.

Φαίνεται από μελέτες ότι η  ένταξη σε ένα πρόγραμμα  που περιλαμβάνει άσκηση και δίαιτα έχει θετικά αποτελέσματα ως προς την απώλεια βάρους μετά το τοκετό.  Οι μελέτες αυτές μπορεί να περιλάμβαναν άτομα με ισχυρή θέληση/κίνητρα. Συνεπώς,   δεν είναι ξεκάθαρο πόσο αντιπροσωπευτικές είναι οι μελέτες αυτές στο γενικό πληθυσμό. Άρα θα πρέπει επεκταθεί η έρευνα, προκειμένου να διευκρινιστεί πόσο διαρκεί το αποτέλεσμα αυτό.
balancediet.gr

Mama Ponao

Mama Ponao

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρχειοθήκη