Τα φάρμακα της στύσης βελτιώνουν τη βαρύτητα της κατάθλιψης.

23 Jan, 2020 | ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η κατάθλιψη και τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν στυτική δυσλειτουργία, αλλά και ότι τα προβλήματα στύσης μπορούν από μόνα τους να είναι η αιτία κατάθλιψης. Η στυτική δυσλειτουργία επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής και έχει ψυχολογικές προεκτάσεις, όπως ελαττωμένη συναισθηματική ικανοποίηση και ευτυχία.

Σε μία πρόσφατη έρευνα από την Κορέα αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα της χορήγησης φαρμάκου της στύσης στη βαρύτητα της καταθλιπτικής συνδρομής. Συμμετείχαν άνδρες 50-75 ετών με στυτική δυσλειτουργία διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών και κατάθλιψη. Εξαιρέθηκαν όσοι είχαν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα, σοβαρή υπέρταση ή υπόταση, αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη και μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές. Όλοι αξιολογήθηκαν αρχικά και μετά από 4 και 8 εβδομάδες από ψυχίατρο.

Η χορήγηση καθημερινά ταδαλαφίλης 5 mg για 2 μήνες οδήγησε σε σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης.Επίσης βελτιώθηκαν τα επίπεδα BDNF στο αίμα, ενός παράγοντα που σχετίζεται με τη βαρύτητα της κατάθλιψης. Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες για αυτά τα ευρήματα. Υπάρχει σχέση μεταξύ των βελτιωμένων στύσεων και της κατάθλιψης. Μερικώς μπορεί να οφείλεται στη βελτίωση της αυτοπεποίθησης των ανδρών που βλέπουν τη στύση τους να γίνεται καλύτερη.

Μειονέκτημα της συγκεκριμένης μελέτης είναι ο μικρός αριθμός ασθενών. Αναμένονται μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες μελέτες για να επιβεβαιώσουν αυτά τα ευρήματα.
ourologos.eu

Mama Ponao

Mama Ponao

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρχειοθήκη