Βαρηκοϊα & Εργοθεραπεία

11 Jan, 2023 | ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Η βαρηκοΐα είναι η ποικίλου βαθμού απώλεια της ακουστικής οξύτητας. Ανάλογα με το ανατομικό στοιχείο του αυτιού που έχει προσβληθεί, διαχωρίζεται σε βαρηκοΐα αγωγιμότητας (75%), νευροαισθητηριακή (20%) και μικτή (5%).

Τα παιδιά με βαρηκοΐα έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές δυσκολίες πέρα από την ακοή.
Μερικές από αυτές είναι οι εξής:

  • προβλήματα κατανόησης λόγου
  • δυσκολία κατανόησης αντίθετων εννοιών
  • δυσκολία κατανόησης και ακολουθίας εντολών
  • δυσκολία ομαδοποιήσεων και συσχετισμών
  • οι γνωστικές δεξιότητες δεν είναι σε επίπεδο ανάλογο της ηλικίας τους
  • μαθησιακές δυσκολίες
  • συχνά αργούν να αυτονομηθούν στις Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής(ΔΚΖ)

Ο ρόλος του Εργοθεραπευτή

Ο Εργοθεραπευτής δεν είναι ο κύριος θεραπευτής στις διαταραχές ακοής, ωστόσο όταν υπάρχουν οι προαναφερθείσες δυσκολίες κρίνεται απαραίτητη η συμβολή του. Ο Εργοθεραπευτής χρησιμοποιώντας ποικίλα αισθητηριακά ερεθίσματα, (απτικά-ιδιοδεκτικά, γευστικά, οσφρητικά, αιθουσαία) δίνοντας έμφαση στα οπτικά, μπορεί να πετύχει βελτίωση γνωστικών δεξιοτήτων καθώς και εκπαίδευση σε ΔΚΖ. Η χρήση εικόνων είναι απαραίτητο εργαλείο.

Επιπλέον σε συνεργασία με τον Λογοθεραπευτή (ο οποίος είναι ο βασικός θεραπευτής, όσο αφορά το λόγο και την επικοινωνία) μπορεί να ενισχύσει κομμάτια πραγματολογίας, κατηγοριοποιήσεων και συσχετισμών. Συνεχής επίσης θα πρέπει να είναι και η συνεργασία με τον ωτορινολαρυγγολόγο του παιδιού όσο αναφορά την βελτίωση ή την επιδείνωση της κατάστασής του.

ergoagapis.gr

Mama Ponao

Mama Ponao

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρχειοθήκη